"Tytan i jego stopy - 2020" Komitet naukowy

Skład komitetu naukowego konferencji:

 1. Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski – Honorowy Przewodniczący / Politechnika Rzeszowska
 2. Prof. dr hab. inż. Tomasz Czujko – Przewodniczący / Wojskowa Akademia Techniczna
 3. Dr hab. inż.  Janina Adamus / Politechnika Częstochowska
 4. Prof. dr hab. inż. Piotr Bała / Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 5. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bojar / Wojskowa Akademia Techniczna
 6. Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik / Politechnika Rzeszowska
 7. Prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, Prof. Hon., Dr hc multi,  profesor Politechniki Koszalińskiej
 8. Dr hab. inż. Tadeusz Frączek  / Politechnika Częstochowska
 9. Prof. dr hab. inż. Halina Garbacz / Politechnika Warszawska
 10. Prof. dr hab. Grażyna Ginalska / Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 11. Dr hab. Tomasz Goryczka / Uniwersytet Śląski, Chorzów
 12. Prof. dr hab. Tadeusz HejwowskiI / Politechnika Lubelska
 13. Dr hab. inż. Jacek Janiszewski / Wojskowa Akademia Techniczna
 14. Dr hab. inż. Stanisław Jóźwiak / Wojskowa Akademia Techniczna
 15. Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata / Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 16. Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski / Politechnika Lubelska
 17. Prof. dr hab. inż. Piotr Kula / Politechnika Łódzka
 18. Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński / Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 19. Dr hab. inż. Piotr Lacki / Politechnika Częstochowska
 20. Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera / Politechnika Warszawska
 21. Dr hab. inż. Grzegorz Moskal / Politechnika Śląska, Katowice
 22. Dr hab. inż. Maciej Motyka / Politechnika Rzeszowska
 23. Prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski / Politechnika Łódzka
 24. Dr hab. inż. Zbigniew Oksiuta / Politechnika Białostocka
 25. Dr hab. inż. Marek Polański / Wojskowa Akademia Techniczna
 26. Prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz / Akademia Morska w Szczecinie
 27. Dr hab. inż. Cezary Senderowski / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 28. Prof. dr hab. inż. Maria Sozańska / Politechnika Śląska, Katowice
 29. Prof. dr hab. Barbara Surowska / Politechnika Lubelska
 30. Prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz / Politechnika Śląska, Katowice
 31. Dr hab. Inż. Tomasz Śleboda / Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 32. Prof. dr hab. inż. Romana Śliwa / Politechnika Rzeszowska
 33. Prof. dr hab. inż. Lucjan Śnieżek / Wojskowa Akademia Techniczna
 34. Prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski / Politechnika Warszawska
 35. Dr hab. inż. Mariusz Walczak / Politechnika Lubelska
 36. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń / Politechnika Warszawska