"Tytan i jego stopy - 2021" Komitet organizacyjny

Skład komitetu organizacyjnego konferencji:

 1. Przewodniczący – Durejko Tomasz 
 2. Z-ca przewodniczącego – Karczewski Krzysztof 
 3. Sekretarz – Wyrębska Iwona
 4. Antolak-Dudka Anna
 5. Dworecka-Wójcik Julita 
 6. Jóźwik Paweł 
 7. Łazińska Magdalena 
 8. Łukasiewicz Justyna 
 9. Pęska Magda 
 10. Rzeszotarska Magdalena 
 11. Szymańska Joanna 
 12. Ziętala Michał