"Tytan i jego stopy - 2020" Organizator Konferencji

Organizator

Instytut Inżynierii Materiałowej
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00 – 908 Warszawa 46

"Tytan i jego stopy - 2020" Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Adres e-mail:
tytan2020@wat.edu.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr inż. Tomasz Durejko
tel.: +48 261 – 837-135
e‑mail: tomasz.durejko@wat.edu.pl

Z-ca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
ppłk dr inż. Krzysztof Karczewski
tel. +48 261 839 350
e‑mail: krzysztof.karczewski@wat.edu.pl

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. inż. Tomasz Czujko
tel. +48 261 839 445
e‑mail: tomasz.czujko@wat.edu.pl

Sekretariat
inż. Iwona WYRĘBSKA
tel. +48 261 839 445
e‑mail: iwona.wyrebska@wat.edu.pl

Formularz kontaktowy